كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) که در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست پیرو نامه دبیر محترم توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در خصوص ارسال دومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) که در حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست انجام می شوند، برای اطلاع رسانی به  شما دانشجویان اعلام می شود. بر این اساس شرایط پذیرش، عناوین اولویت دار و کاربرگ های مربوطه در وبگاه ستاد به آدرس ab.isti.ir قابل دسترس می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 83532364-021 حاصل فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر