كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
111
مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون فراگیر دوره نوزدهم کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور هشتگرد

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون فراگیر دوره نوزدهم کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور هشتگرد

مرحله اول:

ثبت نام غیر حضوری؛ از طریق مراجعه به آدرس سایت Reg.pnu.ac.ir

***نحوه ثبت نام غیر حضوری در صفحه آغازین سایت توضیح داده شده است.

مرحله دوم(مرحله نهایی) :

ثبت نام حضوری؛ از طریق مراجعه به دانشگاه و تشکیل پرونده فیزیکی

*** زمانبندی حضور پذیرفته شدگان گرامی بر اساس حرف ابتدای نام خانوادگی می باشد.

اسامی با حرف ابتدای نام خانوادگی «الف»تا«ح»

16بهمن1397

اسامی با حرف ابتدای نام خانوادگی «ح»تا«ص»

17بهمن1397

اسامی با حرف ابتدای نام خانوادگی «ص»تا«ی»

18بهمن1397

*واحد ثبت نام در روزهای اعلام شده از ساعت 8صبح تا 5 عصر

جهت خدمت رسانی به پذیرفته شدگان گرامی  دایر می باشد*

مدارک ضروری در هنگام مراجعه به دانشگاه:

  1. اصل شناسنامه به همراه کپی از تمام صفحات(یک سری)
  2. اصل کارت ملی به همراه کپی از دو طرف(یک سری)
  3. مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان)
  4. عکس 3در4 جدید با زمینه روشن 4قطعه تمام رخ (برای خانمها با حجاب کامل و بدون عینک و آقایان بدون کلاه و عینک)
  5. اصل مدرک تحصیلی(کاردانی و کارشناسی) به همراه کپی(یک سری)
    *حضور پذیرفته شده الزامی است*             

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر