كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
سیار مهم/ قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص جدول زمانی مرتبط با تغییر محل آزمون قابل توجه دانشجویان محترم

آندسته از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که متقاضی انتخاب محل آزمون در دیگر واحدهای دانشگاهی هستند می توانند از تاریخ 99/2/7 لغایت 99/2/24 با مراجعه به سایت گلستان محل آزمون پایان ترم خود را انتخاب نمایند.
دانشجویان محترم قبل از انتخاب محل آزمون باید نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام نمایند.
لازم به ذکر است این تاریخ تمدید نمیشود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر