كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان به شرح ذیل روز دوشنبه مورخ 7/11/98 در دانشگاه پیام نور هشتگرد در کلاس 105 برگزار خواهد شد.

" به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان به شرح ذیل روز دوشنبه مورخ 7/11/98 در دانشگاه پیام نور هشتگرد در کلاس 105 برگزار خواهد شد.

  1. پایان نامه آقای ابراهیم حسین زاده  دانشجوی ارشد رشته جغرافیای سیاسی با عنوان برسی تهدیدات زیست محیطی خشک شدن  دریاچه ارومیه  بر توسعه ناپایدار شهر های ارومیه و تبریز  ،ساعت 9 با راهنمایی دکتر فریبرز احمدی دهکاء
  2. پایان نامه خانم ساغر امیری دانشجوی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی تعدد اطراف تعهد قراردادی در حقوق ایران و اصول قراردادهای اروپا ، ساعت 11 با راهنمایی دکتر جلال سلطان احمدی
  3. پایان نامه خانم پروانه ایدل دانشجوی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی با عنوان عدالت به مثابه یک قاعده فقهیه با رویکردی بر ابواب عقود و ایقاعات، ساعت 12 با راهنمایی دکتر رامین پورسعید
  4. پایان نامه خانم معصومه ابراهیمی با عنوان مقایسه تطبیقی حق فسخ در قراردادهای پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و انگلیس ،ساعت 13 با راهنمایی دکتر مهدی یوسفی صادقلو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر