كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
جلسه دفاع از پایان نامه " به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای یوسف نیکی ملکی دانشجوی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی مدیران شهری –جبران خسارت ناشی از سیل سال 1398 روز چهارشنبه مورخ 6/9/98 ساعت 11 در کلاس 105 برگزار خواهد شد."
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر