كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
👈👈👈قابل توجه دانشجویان مستعد که دارای فعالیتهای هنری می باشند 👈👈👈از دانشجویان مستعد که دارای فعالیتهای هنری می باشند دعوت بعمل می آید تا جهت شرکت در ((دومین دوره آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری)) که توسط بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود به سایت sina.bmn.ir مراجعه و نسبت به ثبت و ارسال آثار خود اقدام فرمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر