كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
اطلاعیه (بسیار مهم)درخصوص انتخاب واحد یک دروس معارفی در هر ترم

حسب نظر گروه معارف، با اخذ دروس معارف باقیمانده دانشجویان مقطع کارشناسی در آخرین نیمسال تحصیلی، صرفاً برای سال تحصیلی 99-98 موافقت شده است. لازم است دانشجویان درطول تحصیل در هر ترم حتماً یک دروس معارفی در انتخاب واحد های خود داشته باشند تا در موقع فارغ التحصیلی دچار مشکل نشوند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر