كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
محل برگزاری آزمونهای نیمسال دوم 98-97 کلیه آزمونهای کاغذی و الکترونیکی دانشگاه در ساختمان اداری واقع در بلوار آیت الله خامنه ای برگزار خواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر