كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
قابل توجه کلیه دانشجویان محدویت اخذ همزمان دروس معارف قابل توجه کلیه دانشجویان
به دلیل محدویت اخذ همزمان دروس معارف دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که در هر ترم تحصیلی یک عنوان درس عمومی معارف انتخاب نمایند تادر ترم های بالاتر و زمان فارغ التحصیلی دچار مشکل نشوند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر