كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
11
طی حکمی از سوی دکتر جلالیان رئیس ستاد استان البرز جناب آقای دکتر گروسی با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور نظر آباد منصوب شد طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر جلالیان رئیس ستاد استان البرز ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر اکبری، آقای دکتر گروسی رئیس دانشگاه پیام نور هشتگرد با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور نظر آباد منصوب گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر