کلاس های استاد حدادی دوشنبه 4 اذر کنسل و جبرانی ان دو  شنبه 11 اذر طبق ساعت  برنامه کلاسی برگزار می گردد.
**********


جبرانی کلاس های استاد اذر رشته حسابداری طبق ساعت برنامه کلاسی دو شنبه 4 اذر برگزار می گردد.
**********


جبرانی  کلاسهای استاد غفاریان طبق ساعت برنامه کلاسی یکشنبه 24 اذر برگزار می گردد.
**********


جبرانی کلاس های استاد کابلی ساعت 8 الی11   روز شنبه 9 اذر برگزار می گردد.
**********


جبرانی کلاس کاربرد کامپیوتر در معماری با استاد بهزادپور ساعت 11الی14روز سه شنبه 5 اذر کلاس سایت برگزار می گردد.
**********


کلیه کلاسهای استاد قورت بیگی امروز سه شنبه 98/8/28 بر گزار نمی شود
*********

کلیه کلاسهای استاد عباسی پنجشنبه98/8/30 برگزار نخواهد شد
************


کلاس های استاد عاکفی رشته حقوق خصوصی من بعد با استاد زارع شعار طبق برنامه کلاسی
  خود برگزار می گردد.جبرانی جلسات قبل با هماهنگی استاد و دانشجو برگزار خواهد شد.

 

کلاس روانشناسی سازمانی و حقوق اداری رشته مدیریت دولتی از خودخوان به عادی با استاد آژیر به شرح ذیل برگزار می گردد.

ردیف

نام درس

تعداد واحد

گروه درس

روز کلاس

ساعت کلاس

شماره کلاس

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

نظری

عملی

4

روانشناسی سازمانی

2

1

01

چهارشنبه

16-30/14

107

22/8

6/9

20/9

 

5

حقوق اداری

 

-

01

چهارشنبه

15/14-45/12

107

22/8

6/9

20/9

 

 

 

*کلاس طراحی اجرایی 2  رشته مدیریت اجرایی من بعد با استاد هاشم زارع  شنبه ها از ساعت 12:45 الی14:15 کلاس 107 برگزار
می گردد.

 

*کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت رشته صنایع من بعد با استاد دهقان چهار شنبه ها از ساعت 10:15 الی 11:45 برگزار می گردد.

 

*کلاس رفتار سازمانی رشته علوم تربیتی و روانشناسی با استاد هاشم خانی و همچنین مبانی نظری معماری با استاد باقر پور به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس  از عادی به خودخوان تغییر یافت.

کلاس کار افرینی اموزشی رشته علوم تربیتی از خودخوان به عادی با استاد حاجی بابا به شرح ذیل برگزار می گردد.

ردیف

نام درس

تعداد واحد

گروه درس

روز کلاس

ساعت کلاس

شماره کلاس

جلسه اول

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

جلسه پنجم

 

جلسه ششم

 

نظری

عملی

2

کار افرینی اموزشی

2

-

01

یک شنبه

45/11-15/10

107

12/8

26/8

10/9

24/9

 

 

 

*کلاس انسان از دیدگاه اسلام رشته روانشناسی به جای استاد مدیر زارع با استاد کاظم پور طبق همان ساعات برنامه کلاسی (بدون تغییر) در کلاس 106 برگزار می گردد.جبرانی ان با هماهنگی استاد و دانشجو برگزار می گردد.قابل توجه دانشجویان محترم رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق ورودی 98 جهت مشاهده برنامه کلاسی خود
اینجا کلیک کنید


👈👈👈ادرس
ازمایشگاه مدار منطقی (16:15 الی 17/45)- برق  و مدار الکتریکی (14/30 الی 16)با استاد عبادی فلاح در مرکز فنی و حرفه ای شهر جدید هشتگرد واقع در میدان شهرداری بلوار انقلاب خیابان گل آرا برگزار خواهد شد

🔴اطلاعیه فوری🔴
کلاس آزمایشگاه مدار منطقی و الکتریکی استاد عبادی فلاح و استاد جعفری امروز چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد آقا جانی پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔹🔹🔹اطلاعیه🔹🔹🔹
کلاس مدار منطقی همواره ساعت 8:30 در ساختمان اداری دانشگاه واقع در بلوار آیت الله خامنه ای برگزار خواهد شد.

واحد برنامه ریزی دانشگاه پیام نور هشتگرد
sapp.ir/pnu.hashtgerd

🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد باری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قمشال و استاد نجف زاده چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قمشال و استاد نجف زاده چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد مریم اصغری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd


🔸🔸🔸اطلاعیه🔸🔸🔸
کلیه کلاسهای استاد قنبری چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ برگزار نمی شود کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
sapp.ir/pnu.hashtgerd

1