كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


 قابل توجه دانشجویان گرامی:
 
کلیه امتحانات الکترونیکی (بدون کاغذ ) در دانشگاه هشتگرد ساختمان اداری برگزار می گردد.

مابقی امتحانات در سالن  شهید جوینی واقع در هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای با شگاه شهید جوینی برگزار خواهد شد.

1