كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 برنامه امتحانات میان ترم

👈👈👈برنامه میان ترم  دروس استاد لعل رحمتی روز چهارشنبه  مورخ۹۸/۳/۱ به شرح ذیل برگزار  می گردد؛
درس مدیریت توسعه از ابتدا تا پایان فصل ۶ ساعت ۸/۳۰
درس آموزش مهارتهای حرفه ای از ابتدا تا پایان فصل ۴ ساعت۹/۳۰
درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها از ابتدا تا پایان فصل ۴ ساعت ۱۰/۳۰
درس مبانی مدیریت دولتی از ابتدا تا پایان فصل ۶ ساعت ۱۱/۳۰

👈👈👈امتحان میان ترم درس فارسی با استاد  آقا صفری روز چهارشنبه مورخ 98/3/11به شرح ذیل برگزار می گردد.
گروه 1: ساعت 8تا 9.30
گروه 2 : ساعت 9.45تا 11.30
گروه 3:  ساعت 11.30 تا 13
امتحان از درس اول تا پایان درس 16 به صورت تستی

 

👈👈👈امتحان میان ترم استاد متقی زاده روز شنبه مورخ98/2/28 به شرح ذیل برگزار می گردد.
درس آشنایی باقانون اساسی ساعت 9 تا آخرفصل 6
درس فرهنگ  و تمدن اسلامی ساعت 11 تا آخرفصل 6
درس انقلاب اسلامی ساعت 10 تا آخر فصل 6

👈👈👈امتحان میانتر دروس حقوق و جزای اختصاصی ۳ و جرم شناسی استاد علی حدادی روز دوشنبه موخ ۹۸/۲/۳۰ در ساعات برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.

👈👈👈قابل توجه دانشجویان عزیز : امتحان میان ترم درس احکام کسب و کار استاد آژیر از ساعت 8.30 به ساعت 16 تغییر یافت.

امتحان میان ترم دروس استاد افتخاری: اندیشه اسلامی 2 فصول اول ، دوم وچهارم روز شنبه مورخ28/2/98ساعت 14و درس اندیشه اسلامی 1بخش اول ،دوم ، سوم وششم روز شنبه مورخ28/2/98 ساعت 16 برگزار می گردد.

                                                          آزمون ميان ترم دروس استاد گروسي 

 

نام درس

منبع آزمون

تاريخ

ساعت

حقوق اساسي 2

فصل 4 و 5

30/2/98

45/9

حقوق اداري1

تاآخر فصل 4

30/2/98

8
👈👈👈  امتحان میان ترم حقوق بازرگانی استاد مختاری ۱۸ اردیبهشت راس ساعت ۱۵ انجام خواهد شد.


👈👈👈امتحان میان ترم درس حقوق مدنی 1 و حقوق مدنی 2 با استاد یوسفی رشته فقه و حقوق خصوصی -حقوق خصوصی روز پنج شنبه26 اردیبهشت در زمان  ساعات برنامه کلاسی خود برگزار می گردد.

امتحان درس زبان تخصصی 1رشته الهیات با استاد افشار روز سه شنبه مورخ24/2/98 ساعت 9صبح برگزار خواهد شد.

 
امتحانات میانترم استاد احمد پور به شرح ذیل اعلام می شود

  1. فیزیولوژی اعصاب و غدد فصلهای 1و2و3و7 مورخ 24/2/98 در کلاس جبرانی 11الی 30/11
  2. تاریخچه و مکاتب چهار فصل اول کتاب تا صفحه 105 موخ 29/2/98 ساعت 10الی 30/11
  3. تغییر اصلاح و رفتار از اول کتاب تا صفحه 105 مورخ 29/2/98 ساعت 30/11 الی 13
  4. مشاوره و رواندرمانی از اول کتاب تا صفحه 112 مورخ 15/2/98 ساعت 15 الی 30/16
  5. روانشناسی تجربی اول کتاب تا صفحه 93 مورخ 15/2/98 ساعت 9 صبح
  6. آسیب شناسی روانی 2 از اول کتاب تا پایان فصل 4 مورخ 29/2/98
  7. روانشناسی تحولی 2 اول کتاب تا صفحه 109 مورخ 12/3/98 ساعت 9 صبح

 
👈👈👈امتحان میان ترم درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم استاد جان محمدلو ساعت ۱۰/۳۰ ودرس مدیریت تحول سازمانی ایشان ساعت ۸/۳۰در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۲/۱۹ برگزار خواهد شد


👈👈👈امتحانات میان ترم دروس استاد عالی به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
درس مالیه عمومی مورخ ۹۸/۲/۱۷ساعت ۸/۳۰ ☆۵۰٪کل کتاب
درس مدیریت تولید و عملیات مورخ۹۸/۲/۳۱ ساعت ۱۱/۳۰☆۵۰٪ کل کتاب
درس مدیریت تولید ۹۸/۲/۳۱ ساعت ۱۱/۳۰☆۵۰٪ کل کتاب
درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت مورخ۹۸/۲/۳۱ ساعت ۱۴☆۵۰٪ کل کتاب


👈👈👈امتحانات میانترم استاد فراشی به شرح ذیل در تاریخ 98/2/11 برگزار خواهد شد
 زبان تخصصی 1 ساعت 11.30 دو فصل اول کتاب
 زبان تخصصی 2 ساعت 8.30  دوفصل اول کتاب


👈👈👈امتحان میان ترم دکتر جهانگیری رشته حقوق و مدیریت دروس حقوق اساسی ۱ و مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها مورخ ۲/۲۵ در ساعت کلاسی خود از کل کتاب به صورت تشریحی برگزار می گردد.

👈👈👈دانشجویانی که قبلا در امتحان میان ترم  دروس استاد بهادر خانی رشته حقوق شرکت کرده اند الزامی جهت شرکت دوباره در امتحان روز دوشنبه 16اردیبهشت ندارند.


👈👈👈میانترم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با استاد افشار رشته الهیات سه شنبه10 اردیبهشت ساعت 8:30 از اول کتاب تا اخر فصل سوم برگزار می گردد.

👈👈👈امتحان میان ترم درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با استاد موسی زاده روز شنبه مورخ۹۸/۲/۷ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

👈👈👈امتحان میان ترم درس حقوق بین الملل عمومی۱ بااستاد بهادر خانی روز دوشنبه مورخ۹۸/۲/۱۶ساعت ۱۰صبح برگزار می گردد.(کل کتاب به جز فصل ۲)


👈👈👈امتحان میان ترم درس آئین زندگی با استاد بهنام روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۷سرساعت کلاسی برگزار خواهد شد

👈👈👈امتحان میان ترم درس روانشناسی احساس وادراک با استاد اصغری روز یک شنبه مورخ۹۸/۲/۸ساعت ۸صبح برگزار خواهد شد


👈👈👈امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری استاد عباسی ۵ اردیبهشت طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.


بنا به درخواست دانشجویان کلیه امتحانات استاد اشرفی از 98/2/7 به تاریخ98/2/14 انتقال یافت

برنامه امتحان میان ترم استاد صائب دوست

تا پایان فصل 8

ساعت 10

28/1

احکام کسب و کار

3 فصل اول

ساعت 11

28/1

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اقتصاد

5 فصل اول

ساعت 9

11/2

نظام روابط کار در سازمان

5 فصل اول

ساعت 12

28/1

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

5 فصل اول

ساعت 9

28/1

سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

**********

امتحان میان ترم درس حقوق سازمانهای بین الملل با استاد بهادر خانی روز دوشنبه مورخ  ۹۸/۲/۲ساعت ۸/۳۰بر گزار می گردد. (شرکت کلیه دانشجویان الزامی است.)
**********

                                               اطلاعیه میان ترم استاد مومنی

 

1- درس کارآفرینی :  ۱۳۹۸/۲/۴ ، فصول۱و۲ (تا صفحه ی ۸۲) (در محل  کلاس وسر ساعت کلاسی)

 

2-درس مدیریت منابع انسانی : ۱۳۹۸/۲/۴ ،تا انتهای فصل ششم  ( در محل کلاس و سر ساعت کلاسی)

 

                    (هر دو امتحان در مورخ چهارم اردیبهشت ماه نود وهشت می باشد.)

**********👈👈👈امتحان میانترم کلیه دروس استاد اشرفی روز شنبه مورخ 98/2/7  طبق برنامه کلاسی از نصف سر فصل دروس  برگزار خواهد شد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر