كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 برنامه امتحانات میان ترم


👈👈👈امتحان میان ترم درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با استاد موسی زاده روز شنبه مورخ۹۸/۲/۷ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

👈👈👈امتحان میان ترم درس حقوق بین الملل عمومی۱ بااستاد بهادر خانی روز دوشنبه مورخ۹۸/۲/۱۶ساعت ۱۰صبح برگزار می گردد.(کل کتاب به جز فصل ۲)


👈👈👈امتحان میان ترم درس آئین زندگی با استاد بهنام روز شنبه مورخ ۹۸/۲/۷سرساعت کلاسی برگزار خواهد شد

👈👈👈امتحان میان ترم درس روانشناسی احساس وادراک با استاد اصغری روز یک شنبه مورخ۹۸/۲/۸ساعت ۸صبح برگزار خواهد شد


👈👈👈امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری استاد عباسی ۵ اردیبهشت طبق برنامه کلاسی برگزار خواهد شد.


بنا به درخواست دانشجویان کلیه امتحانات استاد اشرفی از 98/2/7 به تاریخ98/2/14 انتقال یافت

برنامه امتحان میان ترم استاد صائب دوست

تا پایان فصل 8

ساعت 10

28/1

احکام کسب و کار

3 فصل اول

ساعت 11

28/1

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اقتصاد

5 فصل اول

ساعت 9

11/2

نظام روابط کار در سازمان

5 فصل اول

ساعت 12

28/1

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

5 فصل اول

ساعت 9

28/1

سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع

**********

امتحان میان ترم درس حقوق سازمانهای بین الملل با استاد بهادر خانی روز دوشنبه مورخ  ۹۸/۲/۲ساعت ۸/۳۰بر گزار می گردد. (شرکت کلیه دانشجویان الزامی است.)
**********

                                               اطلاعیه میان ترم استاد مومنی

 

1- درس کارآفرینی :  ۱۳۹۸/۲/۴ ، فصول۱و۲ (تا صفحه ی ۸۲) (در محل  کلاس وسر ساعت کلاسی)

 

2-درس مدیریت منابع انسانی : ۱۳۹۸/۲/۴ ،تا انتهای فصل ششم  ( در محل کلاس و سر ساعت کلاسی)

 

                    (هر دو امتحان در مورخ چهارم اردیبهشت ماه نود وهشت می باشد.)

**********👈👈👈امتحان میانترم کلیه دروس استاد اشرفی روز شنبه مورخ 98/2/7  طبق برنامه کلاسی از نصف سر فصل دروس  برگزار خواهد شد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر