كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 برنامه امتحانات میان ترم

👈👈👈امتحان میان ترم درس فیزیولوژی وغدد با استاد احمدپور روز یک شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۴ساعت ۱۴/۳۰ برگزار می گردد.

👈👈👈 امتحان میانترم درس سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش استاد صفریان  یکشنبه ۹۸/۹/۱۷ ساعت ۱۰.۱۵ دقیقه برگزار خواهد شد

👈👈👈
امتحانات میانترم استاد وفاتبار به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۸ ساعت ۱۴۳۰ آزمون میان ترم حقوق جزای عمومی ۲ و ساعت ۱۶۱۵ آزمون میان ترم حقوق جزای عمومی ۳ برگزار خواهد شد(محل آزمون کلاس شماره ۱۰۴ )،معیار نمره میان ترم شرکت در آزمون می باشد.


👈👈👈امتحان میان ترم مدنی ۵ و ادله اثبات دعوی ۱۳۹۸/۹/۱۸ در ساعات برنامه کلاسی اعلام شده واحدبرنامه ریزی برگزار خواهد شد.


👈👈👈برنامه امتحان میان ترم استاد پاک سرشت:
*آزمون حقوق تطبیقی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۷ ساعت ۱۵
*آزمون حقوق تجارت ۱ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۷ساعت ۱۴


👈👈👈برنامه امتحان میان ترم استاد کابلی:
علوم اعصاب شناختی  ۹۸/۹/۱۷    ساعت  ۱۴/۳۰ _۱۶
روان شناسی اجتماعی کاربردی ۹۸/۹/۱۷    ساعت ۱۶_۱۷


👈👈👈برنامه میان ترم استاد گروسی
* حقوق اداری ۱مورخ ۹۸/۹/۱۸ فصل اول تا پایان فصل چهارم
*حقوق اداری ۲مورخ ۹۸/۹/۱۸فصل ۱
*حقوق اساسی ۳ مورخ ۹۸/۹/۱۸فصل ۱و۲


👈👈👈امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی۱  با استاد افتخاری مورخ ۹۸/۹/۲۳ ساعت ۱۵و
درس اندیشه اسلامی ۲ مورخ ۹۸/۹/۲۳ساعت ۱۴برگزار می گردد.


👈👈👈برنامه میان ترم استادفراشی
زبان تخصصی ۱مورخ ۹۸/۹/۲۵سه درس
 زبان تخصصی ۲مورخ ۹۸/۹/۲۵ دو درس
 زبان عمومی مورخ ۹۸/۸/۲۵سه درس
اقتصاد و مدیریت مورخ ۹۸/۹/۲۵دو درس


برنامه آزمون میان ترم استاد غلامحسینی
درس مبانی سازمان ومدیریت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰ سه فصل اول کتاب مطابق برنامه کلاسی
درس آموزش مهارتهای حرفه ای روز سه شنبه مورخ۹۸/۹/۲۰سه فصل اول کتاب ساعت اا
درس تجارت بین الملل روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰سه فصل اول ساعت ۱۱/۳۰


👈👈👈 امتحان میان ترم درس روش تحقیق رشته های روان شناسی و علوم تربیتی با دکتر مرادی  در تاریخ ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۳.۳۰ برگزار می شود.

 میان ترم درس تکنولوژی آموزشی استاد دکتر مرادی  در تاریخ ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۶.۳۰ برگزار می شود. حضور همه دانشجویان الزامی است.‌


👈👈👈امتحان میان ترم درس تجزیه و تحلیل وطراحی سیستم ها با استاد جان محمد لو روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۴ ساعت ۹ صبح برگزار می گردد.

👈👈👈اطلاعیه میان ترم استاد افتخاری
درس اندیشه اسلامی ۱ با کد(۱۲۳۳۰۳۰)با گروه ۰۱وکد(۱۲۳۳۰۲۵) با گروه ۰۱ روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ساعت ۱۴
درس اندیشه اسلامی ۲ با کد (۱۲۳۳۰۳۱)با گروه ۰۱ روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ساعت ۱۵


👈👈👈برنامه امتحان میان ترم استاد موسی زاده به شرح ذیل می باشد؛ درس تفسیر موضوعی قرآن و تفسیر موضوعی نهج البلاغه روز شنبه مورخ۹۸/۹/۲۳ساعت ۹ صبح بر گزار می گردد.

برنامه امتحان میان ترم استاد صائب
امتحان کلیه دروس در تاریخ ۹۸/۸/۲۲برگزار می گردد.
آشنایی با قوانین کسب و کار ساعت ۸/۳۰
احکام کسب وکار ساعت ۱۰
مبانی برنامه ریزی و پیشرفت ساعت ۱۱
سیستمهای خرید و انبارداری ساعت ۱۲
آشنایی با قوانین کسب وکار نیمی از مباحث امتحان گرفته می شود.
مبانی برنامه ریزی و پیشرفت فصل های ۱و۲و۴
سیستم های خرید تا آخر فصل ۵


امتحان میان ترم استاد متقی زاده به شرح برنامه ذیل برگزار میگردد؛
درس تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی مورخ ۹۸/۹/۹ساعت ۹الی ۱۰
درس انقلاب اسلامی ایران مورخ۹۸/۹/۹ساعت ۱۰ الی۱۱
درس آشنایی با قانون اساسی مورخ۹۸/۹/۹ ساعت ۱۱الی۱۲


👈👈👈 امتحان  میان ترم دروس کارآفرینی و مدیریت منابع انسانی :
مورخ سیزدهم آذرماه  در ساعت کلاسی و در محل کلاس.
سرفصل های میان ترم  کارآفرینی: از اول کتاب درسی   تا صفحه هشتاد و دو (۸۲) .
سرفصل های میان ترم مدیریت منابع انسانی:
پنج فصل اول کتاب درسی.


👈👈👈امتحانات میان ترم استاد احمد پور به شرح ذیل برگزار می گردد:
درس روان شناسی تجربی مورخ 17/9/98 ساعت 14 از اول کتاب تا صفحه 90
درس روان شناسی یادگیری مورخ3/9/98ساعت 10از اول کتاب تا آخر فصل 5 صفحه 87
درس روان شناسی تحولی مورخ17/9/98ساعت 9صبح از اول کتاب تا آخر فصل3صفحه 109
درس تاریخچه و مکاتب مورخ10/9/98ساعت 13از اول کتاب تا آخر فصل9
درس اختلال های رفتاری و هیجانی – آسیب شناسی کودک ونوجوان مورخ10/9/98ساعت 16 از اول کتاب تا آخر فصل7
 درس آسیب شناسی روانی3/9/98ساعت16از اول کتاب تا آخر فصل 4صفحه 130
 درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار مورخ19/9/98ساعت 11 از اول کتاب تا آخر فصل 5  صفحه 137  
درس نظریه و مشاوره وروان درمانی مورخ5/9/98ساعت 9صبح از اول کتاب تا آخر فصل 4
درس آموزه های روانشناسی در حدیث مورخ5/9/98ساعت 13از اول تا آخر فصل 4
درس روان شناسی اعتیادمورخ19/8/98ساعت 15از اول تا آخر فصل5
درس فیزیولوژی اعصاب و غدد مورخ24/9/98ساعت 13


👈👈👈امتحان میان ترم  درس جمعیت و تنظیم خانواده با استاد بهادری مورخ ۹۸/۹/۹تا آخر  فصل ۳سر ساعت کلاسی بر گزار می گردد.


👈👈👈امتحان میان ترم درس حقوق مدنی ۵ و ادله اثبات دعوی بااستاد افشار مورخ ۹۸/۹/۱۸سر ساعت کلاسی برگزار می گردد.
توجه: استفاده از کتاب( قانون مدنی وآیین دادرسی مدنی) بدون حاشیه نویسی بلامانع است.


👈👈👈امتحان میان ترم درس فارسی با استاد آقا احمدی روز یک شنبه مورخ۹۸/۹/۲۴ساعت ۳ بعد از ظهر برگزار می گردد.


👈👈👈امتحان میان ترم دروس حقوق اساسی ۱و۲ با استاد جهانگیری مورخ ۹۸/۹/۲۵ از کل کتاب به صورت تشریحی سر ساعت کلاسی بر گزار می گردد.
دانشجویانی که در جلسه امتحان حضور نداشته باشند نمره میان ترم تعلق نمی گیرد.


👈👈👈امتحان میان ترم درس ریاضی ۲ رشته های حسابداری و مدیریت با استاد افشار نوش روز سه شنبه مورخ 98/9/12 ساعت ۱۵ از سه فصل اول کتاب بر گزار می شود.


👈👈👈آزمون  میان ترم درس احساس وادراک استاد اصغری روز سه شنبه مورخ۱۹/۹/۹۸ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

👈👈👈آزمون میان ترم درس انگیزش و هیجان با استاد اصغری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹ ساعت ۸/۳۰ برگزار می گردد.


👈👈👈 امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و کاربرد کامپیوتر در حسابداری استاد عباسی در روز پنجشنبه ۱۴ آذر در ساعات برنامه کلاسی و از چهار فصل اول کتاب برگزار خواهد شد.

👈👈👈آزمون میان ترم درس معرفت شناسی و منطق استاد رستمی در تاریخ ۹۸/۹/۲۶ ساعت ۱۵/۴۵ برگزار خواهد شد


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر