كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
چهارشنبه 23 اسفند 1391 کلاسهای دروس آنلاین استاد لرکی
بیان معماری2
 https://chat.whatsapp.com/KWbTqoO1joN0hKFyPX9mQU

استاد ابراهیم آذر
حقوق بین الملل عمومی2
 https://chat.whatsapp.com/FGoHD6KuZZTL5bXr6yIIlf

 استاد اوضاعی
آموزش هنر
https://chat.whatsapp.com/ELqqWREHrp9AGSqjxNbO2J

استاد  اصغری
توانبخشی
https://chat.whatsapp.com/LdTv3nFlp998O9DuQGEfTC
انگیزش و هیجان
https://chat.whatsapp.com/BbLVsaJa4AwJ3MpH1REipM
احساس و ادراک
https://chat.whatsapp.com/KvcN8vKsgc5F07cjY2hC1X
استاد کلانی
روانشناسی خانواده
https://chat.whatsapp.com/IBRU199AT7kBSwbulOzsa7
روانشناسی در قرآن
https://chat.whatsapp.com/H0Bg25WimLdECPLAJG2Y5g
روانشناسی خانواده
https://chat.whatsapp.com/IBRU199AT7kBSwbulOzsa7


استاد بهزادی
طرح معماری5
https://chat.whatsapp.com/F4Vy1B3508pHR1S5DpcrdG
کاربرد کامپیوتر در معماری
https://chat.whatsapp.com/DY0zWXdFrvH9buLzYCPWfL
طرح نهایی
https://chat.whatsapp.com/KVe4iN1bOJNHBcjIg0ARQZ
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی
https://chat.whatsapp.com/DrKCWNkuQJS45ZAarxT9AH

 

استاد جهانگیری
حقوق اساسی سازمانها
 https://chat.whatsapp.com/FSHCRaWqPcwLPahM4fHLeU


استاد اسماعیل ابراهیمی
اصول حسابداری1
 https://chat.whatsapp.com/IjW01Mc2oWrGHvGo4VWY1c
حسابداری پیشرفته1
https://chat.whatsapp.com/JlJGA32CZSlGSCRa4Luqlf


استاد غفاریان
روانشناسی صنعتی و سازمانی
 https://chat.whatsapp.com/K1vCzSwv5xs9yaltHeQcm7
مشاوره تحصیلی و شغلی
https://chat.whatsapp.com/J2xt4fjTYLLDfE7x8lmXZr
مشاوره شغلی و حرفه ای
https://chat.whatsapp.com/BptZdRxUKzC2katfnVOBfx
مبانی راهنمایی و مشاوره
https://chat.whatsapp.com/GFlHtaP2EAp7XhdIxf0n2n


استاد افتخاری
روستا1و2
 https://chat.whatsapp.com/DKgJIv152CeIrRPppPH5mw


استاد مرادی
گروه روش های تحقیق و مقدمات روش تحقیق
https://t.me/joinchat/Bp3RSxdCFIkZ6LVxI5Iomw

گروه سنجش و اندازه گیری
https://t.me/joinchat/GaApMRmMPTOMvYRkeFixNw

گروه تکنولوژی آموزشی
https://t.me/joinchat/KeqQq0vUlOnRZhyj9BhVjwاستاد رحمتی
کاربرد کامپیوتر
https://chat.whatsapp.com/FePDXhgSrBh2NOfcHXIFBn
روانشناسی سیاسی
https://chat.whatsapp.com/IeMkqJmG2YVAFQl2q7kTzz
روانشناسی بازی
https://chat.whatsapp.com/C1Z9mCVHhWM0wc6wzbWBvc


استاد افشار
 دروس ریاضیات پایه و مقدمات امار ۱ - ریاضی کاربردی۱ - ریاضی پایه
https://chat.whatsapp.com/DgHeoHzQVRk9hNRWa1IABA

دروس ریاضیات پایه و مقدمات امار ۲ - ریاضی کاربردی۲ - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - ریاضیات در برنامه‌ریزی -

https://chat.whatsapp.com/K9nHVZXU8uU3DY0nuo7EKj

 

استاد گروسی
باسلام بدینوسیله به اطلاع میرساند ارایه درس بصورت مجازی و نحوه آزمون میان ترم  مربوط به اینجانب ناصرگروسی مدرس درسهای حقوق اساسی ۱،۲،۳و حقوق اداری ۱،۲ از ۲۵/ ۱ /۱۳۹۹ ازطریق  کانال های رسمی دانشگاه قابل دسترسی خواهد بود .ضمنا دانشجویان محترم می توانند سوالات احتمالی خودرا ازطریق واتس آپ باشماره ۰۹۱۲۳۶۷۱۰۳۶ وپست الکترونیکی nasergarousi@gmail.com مطرح وپیگیری نمایند
 


استاد آقا احمدی
معادلات دیفرانسیل
https://t.me/joinchat/EIrCLxZJm_gJNSEq6N4Emw 


استاد شریفی باستان
اصول روانشناسی بالینی
 https://chat.whatsapp.com/J7xwMt9VvAW80Z0FOoF0oX
مقدمات نورو پیسکولوژی
https://chat.whatsapp.com/DAPc9vmtnEX2j9Vtci1tf6
آموزه های روانشناختی
https://chat.whatsapp.com/LA8cRpWSasVBbrvEYGOA74
روانشناسی شناختی
https://chat.whatsapp.com/Jto9SViVgjpDVeVRmtl9va
بهداشت روانی
https://chat.whatsapp.com/D0igL8AazdC5O0n0xeN8mY


استاد ابراهیم آذر
حقوق بین الملل عمومی2
 https://chat.whatsapp.com/FGoHD6KuZZTL5bXr6yIIlf


استاد اوضاعی
آموزش هنر
 https://chat.whatsapp.com/ELqqWREHrp9AGSqjxNbO2J


استاد قهرمان
https://chat.whatsapp.com/KaYrY93FQBgHscXwqWf39q

 

استاد تورانی
 روانسنجی:
https://chat.whatsapp.com/IXg5iZdbn365UVN6xDu2FP

آزمون های روانی ۱:

https://chat.whatsapp.com/DzUs3UChusw8Mkcoxsg3eP

درس آزمون های روانی2

https://chat.whatsapp.com/C0GI8u1wgA18b7Tihzhd0oاستاد احمد پور
روانشناسی اعتیاد
https://chat.whatsapp.com/BXcd7UzfMUHIkHSTO7RBL8
آسیب شناسی2
https://chat.whatsapp.com/DlbhA8qxE225tqwt8MzZmc
مبانی روانشناسی
https://chat.whatsapp.com/ELSK4YVLWNi5CyPlIZjbXF
تاریخچه و مکاتب
https://chat.whatsapp.com/IALC4kImeI6DofElSn8Koz
پروژه
https://chat.whatsapp.com/D4hy4W2Qb3XGR0Sed7i9d6

نظریه های مشاوره و رواندرمانی
https://chat.whatsapp.com/C3u3ggyybCz8DNdqpXeyoc

روانشناسی اجتماعی کاربردی
https://chat.whatsapp.com/IxXbQrYB4MhD63FTZ3Rva7

روانشناسی تحولی 2
https://chat.whatsapp.com/IN3edOHiik2Kqd199BXc7H

روشهای اصلاح و تغییر
https://chat.whatsapp.com/FDWDOfR2GC51FfNLQDPlcE

آسیب شناسی روانی1
https://chat.whatsapp.com/FfYLYbUlm4m8uSimW66Sr0

روانشناسی تجربی
https://chat.whatsapp.com/FHIHsrSoyREFlar1cChcHe

روانشناسی یادگیری
https://chat.whatsapp.com/C8YgPaDMWuj688fcurR91L


استاد اصغری
روانشناسی احساس و ادراک
https://chat.whatsapp.com/KvcN8vKsgc5F07cjY2hC1X

انگیزش و هیجان
https://chat.whatsapp.com/BbLVsaJa4AwJ3MpH1REipM

توانبخشی افراد با نیازهای خاص
https://chat.whatsapp.com/LdTv3nFlp998O9DuQGEfTC


استاد آقا احمدی
فارسی عمومی(ادبیات فارسی)
 https://chat.whatsapp.com/FJAi8e00gDMJMLRDk0WmL7


استاد کشاورز
گزارش کارگاه و ساختمان2
 https://chat.whatsapp.com/BztgrhLAmU3AyIi9movxBl

مقدمات طراحی1
https://chat.whatsapp.com/DMHVIw5KhABDU6muIKQvrP

ساختمان1
https://chat.whatsapp.com/JxUJHrR1NhvFuLjypeqByU

 

استاد باری
درس حقوق کیفری
https://t.me/joinchat/AAAAAEdGECP4811-Re2xow


استاد داودی

درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
https://chat.whatsapp.com/FDhUJhP1c9W1zxkOJHZUVS

درس اصول برنامه ریزی درسی:

https://chat.whatsapp.com/GoQPQPZ2ZCk3yRJjKvkfxm

درس تعلیم و تربیت اسلامی:

https://chat.whatsapp.com/H6SWmjnLgroDr8djyXgxgv

درس مبانی و اصول برنامه ریزی  درسی:

https://chat.whatsapp.com/F1i5P2EptIGGgES81sa3CK

درس مبانی و اصول مدیریت اموزشی:

https://chat.whatsapp.com/Hv6OGH33OdP25KpoL6f3fy

درس کارافرینی اموزشی:

https://chat.whatsapp.com/EOL4fjWq0AlDFg3laAUCdR

 استاد جهانگیری
دروس حقوق اساسی 1و2 حقوق سازمانهای بین الملل
https://t.me/joinchat/QIUqHh1AwDF4jHF0JBWwiQ

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر