كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

 

چگونگی ثبت نام اردوهای فرهنگی و زیارتی:

در صورت تایید شورای فرهنگی بعد از اطلاع رسانی از طریق سایت و سایر ابزارهای ارتباطی از طریق مدیریت فرهنگی ثبت نام انجام می پذیرد سپس با توجه به عدم حضور دانشجویان  در اردوهای برگزار شده توسط دانشگاه و بسته به سال ورود و معدل  گزینش صورت می گیرد و لیست نهایی اعلام می گردد
بيشتر