كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بسمه تعالي
بايدها و نبايدها در محيط آموزشي دانشگاه
 
1-رعايت ضوابط و مقررات آموزشي و پرهيز از هرگونه نزاع ودرگيري در محيط دانشگاه
2-رعايت شئونات ، شعائرواخلاق اسلامي توسط دانشجويان در محيط دانشگاه
3- احترام متقابل در برخورد با ساير دانشجويان ،اساتيد و پرسنل
4-استفاده از تلفن همراه در كلاس و همچنين  پخش موسيقي در كلاس و محيط دانشگاه ممنوع
مي باشد.
5-استعمال دخانيات در محيط دانشگاه ممنوع مي باشد.
6-استفاده از لباسهاي آستين كوتاه، اندامي،چسبان ،داراي تصاوير زننده، كروات و پاپيون وكلاههاي نامتناسب ممنوع مي باشد.
7-استفاده از دمپايي در محيط دانشگاه ممنوع مي باشد.
8-استفاده از زيور آلات واستفاده از اقلام نامربوط و آويزان از لباس نظير هرگونه زنجير و علامتهاي گروه هاي انحرافي و افراطي ممنوع مي باشد.
     9-حضور در دانشگاه با ظاهر، آرايش و پوشش غير متعارف ممنوع بوده و در صورت مشاهده جلوگيري خواهد شد
10- استفاده از شال و روسري به جاي مقنعه ممنوع مي باشد.
11-استفاده از وسايل آرايشي و لوازم آرايشي به هر شكلي،بلند كردن ناخن بيش از حد معمول،استفاده از ناخن مصنوعي وطرحهاي هنري روي ناخن ولاك ممنوع مي باشد.
تبصره : به افرادي كه اخلاق حرفه اي و مواد اين آيين نامه را رعايت نكنند، تذكرات لازم ارائه و در صورت اصرار بر تكرار تخلف به كميته انضباطي معرفي خواهند شد.
 
بيشتر