كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


جهت تماس مستقیم با مسئولین ساختمان اداری :

 
مسئول آموزش:                                       44240515
مسئول امتحانات :                                    44240517
مسئول ثبت نام:                                       44240516           
مسئول مالی دانشجویی:                        44240520    
مسئول فارغ التحصیلان :                         44240524   
 
جهت ارتباط با سایر کارکنان با شماره های 44240510 الی 20 و از طریق داخلی های ذیل تماس حاصل فرماییدآقای علیپور(کارشناس اشتغال به تحصیل، اتباع،نظام وظیفه و نقل و انتقالات)             102
خانم مقیسه(مدیر آموزش)                                                                                            104
خانم فرهنگ(تحصیلات تکمیلی و کارشناس رشته)                                                       103
آقای محمودی(مسئول ثبت نام)                                                                                    106
خانم شفیعی(کارشناس رشته)                                                                                    105
آقای سیفی(کارشناس بایگانی)                                                                                    108
خانم گلپسند(مسئول امتحانات)                                                                                    109
آقای عباسی(مسئول برنامه ریزی)                                                                               124
آقای محمدی(مدیر حراست)                                                                                          202
خانم روستا(حوزه ریاست)                                                                                             306
آقای دهقانپور(مدیر اداری)                                                                                            309
آقای درخشان(فارغ التحصیلان)                                                                                     310
آقای کرامت(مدیر مالی)                                                                                                 311

آقای محمدی(امور اساتید)                                                                                             312
آقای ولی محمدی(مسئول مالی دانشجویی)                                                                328
آقای تاجری(مدیر امور دانشجویی و فرهنگی، رایانه و فناوری اطلاعات                          329
نگهبانی                                                                                                                           410

فکس                      44240522
 

کد پستی             3361653136     
بيشتر