كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 

قابل توجه متقاضیان صدور تاییدیه مدرک تحصیلی

 

صدور تاییدیه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

لطفا موارد ذیل را به معاونت آموزشی استان البرز ارسال نمایید. درغیر این صورت هیچ گونه اقدامی در خصوص  صدور تاییدیه تحصیلی صورت نمی پذیرد.

 

 1- ارسال نامه سازمان متقاضی تاییدیه تحصیلی تحت عنوان دانشگاه پیام نور استان البرز    که دارای شماره ،تاریخ ، مشخصات دانشجو و نشانی سازمان متقاضی باشد .

به آدرس: کرج- رجایی شهر - بلوار موذن - بلوار شهید کمالی دهقان - بالاتر از دانشگاه آزاد - دانشگاه پیام نور استان البرز- مجتمع جواد الائمه(ع) .

2-تصویرگواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات مربوط به د انش آموختگان

بيشتر