کارشناسی ارشد

به استحضار می رساند  در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 10/7/95 موارد زیر در خصوص حداقل فاصله زمانی لازم برای دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تصویب و از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 لازم الاجرا می‌باشد.

1-     دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه پژوهشی حداقل چهار ماه پس از اخذ درس پایان نامه و تصویب پروپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از پایان نامه خود می‌باشند.

2-     دانشجویان دکتری حداقل یکسال پس از قبولی در آزمون جامع و اخذ درس رساله  و تصویب پورپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از رساله دکتری خود می­باشند.

 محدودیت اخد درس با پایان نامه برای ورودی های 94 به بعد:
در صورتی که دانشجو در مجموع دروس دوره آموزشی حد اقل معدل 14 را کسب نموده است اخذ یک درس با پایاننامه بلامانع است بدیهی است دانشجو قبل از دفاع از پایاننامه
کلیه دروس دوره آموزشی و معدل لازم را کسب نماید.


با توجه به مقررات و لزوم توجه بیشتر دانشجویان در جلسات دفاعیه به امور علمی و آموزشی دستور فرمائید دانشجویان از اقدامات زیر در رابطه با جلسات دفاعیه خودداری فرمایند:

1-    تهیه و یا پرداخت هزینه بلیط و یا سایر تسهیلات ایاب و ذهاب اساتید.

2-    هر گونه هدیه به هر نحو توسط دانشجو ممنوع است.

3-    انجام تشریفات و یا پذیرایی غیرمتعارف ممنوع است.

4-    پرداخت هزینه پذیرش چاپ و نشر مقاله در نشریات بی اعتبار غیر ضروری است.

از اساتید محترم انتظار می رود دانشجویان را در برگزاری جلسه دفاعیه غنی از نظر محتوای علمی و ایجاد فضای مباحثه و پرسش و پاسخ و دوری جستن از اقدامات فرعی یاری فرمایند.


اخبار و اطلاعیه های دانشجویان کارشناسی ارشد:
 

            با توجه مفاد آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد  و  بر اساس بند 1 مصوبه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 10/7/95 به استحضار می رساند  اخذ همزمان دروس  "روش تحقیق"  و "سمینار تحقیق و تتبع نظری" در کلیه رشته های کارشناسی ارشد  امکان پذیر نمی باشد. لذا مقتضی است به  دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه گردد به منظور پیشگیری از بروز مشکل در نیمسال آخر  ترتیب اخذ دروس  و  سقف واحدهای  ارائه شده  دروس در هر ترم بر اساس جداول ارئه دروس ترمی رشته مربوط را رعایت نمایند.ایین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

عدم محاسبه نمرات مردودی ارشد

دستورالعمل بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پ‍ژوهشی مستخرج

اخذ همزمان دروس جبرانی و درس روش تحقیق با پایان نامه یا سمینار آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد

 

مراحل و شرایط اخذ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

1- اعلام بلامانع بودن اخذ واحد پایان نامه از نظر تکمیل مدارک تحصیلی توسط مسوول ثبت نام برابر فرم شماره1

2- تکمیل فرم تقاضای تعیین استاد راهنما و مشاور( فرم شماره2) و ارائه آن جهت ثبت در دبیرخانه دانشگاه

3- تکمیل فرمهای پروپوزال با هماهنگی استاد راهنما(فرمهای شماره3)، تکمیل فرم تعهد دانشجو(فرم شماره4) و نیز دریافت گزارش سوابق پژوهشی ایران داک و ارائه آنها به کارشناس تحصیلات تکمیلی

4- ابلاغ تایید پروپوزال توسط گروه آموزشی به صورت کتبی به استاد راهنما، مشاور ودانشجو جهت آغاز تدوین پایان نامه

5- تعیین زمان دفاع با هماهنگی استاد راهنما، مشاور، داور و مدیر آموزش پس از حداقل 4 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال و همچنین پس از تایید فرم محتوای پایان نامه توسط استاد راهنما

ضمناً 15 روز قبل از تاریخ دفاع یک نسخه از پایان نامه جهت مطالعه و اعلام نظر برابر فرم شماره 5 به استاد داور تحویل گردد.

راهنمای نگارش رساله دکتری وپایاننامه کارشناسی ارشد  (کلیه رشتهها)فرم شماره 1: بلامانع بودن نظر واحد ثبت نام(به امضای آقای محمودی)

فرم شماره 2:بلا مانع بودن نظر کارشناس تحصیلات تکمیلی(به امضای خانم فرهنگ)

فرم شماره 3:درخواست استاد راهنما و مشاور

فرم شماره 5و4:فرم word پروپوزال و پایان نامه(تایپ شده بصورت word توسط دانشجو)

فرم شماره 6:فرم اعلام کفایت پایان نامه

فرم شماره 7:فرم تسویه حساب شماره 1


فرم شماره 8:فرم تسویه حساب شماره 2