كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
اطلاعیه خیلی مهم درخصوص برگزاری امتحانات میانترم

استاد گرامی:
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد، آزمون میان ترم دانشجویان در اولین فرصت تا مورخ ۹۷/۲/۲۰ به نحو مقتضی برگزار و نمرات حداکثر تا مورخ ۹۷/۳/۱۰ درسیستم گلستان ثبت گردیده و لیست نمرات ثبت شده به همراه تائید و امضاء به واحد امتحانات دانشگاه تحویل داده شود.با عنایت به حجم کاری همکاران در ایام امتحانات و پی گیری دانشجویان در خصوص نمرات میان ترم تسریع در روند ثبت نمرات و تعیین تکلیف دانشجویان مزید امتنان می باشد.
ناصر گروسی
رئیس دانشگاه

https://sapp.ir/pnu.hashtgerd

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر