كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
اطلاعیع مهم در خصوص تغییر تاریخ شروع برنامه های کلاسی
با توجه به مختل شدن سیستم گلستان در چند روز اخیر و همچنین تعطیلی دو روزه دانشگاه به خاطر برودت هوا و در نتیجه عدم ثبت نام تعداد زیادی از دانشجویان،کلاس های نیمسال جاری دانشگاه در مقطع کارشناسی با یک هفته تاخیر از روز شنبه  21 بهمن ماه طبق برنامه کلاسی اعلام شده در پورتال دانشگاه برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر