كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
555
زمانبندی مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده رشته های علوم تربیتی و روانشناسی یکی از روزهای 3و4و5 مهرماه
رشته های حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی و ادیان و عرفان یکی از روزهای 7و8و9 مهرماه
رشته های مهندسی کامپیوتر،علوم کامپیوتر و صنایع 10 مهرماه
رشته های حسابداری، مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی 11 و 12 مهرماه
رشته معماری 15 مهرماه
رشته مدیریت بازرگانی 16 مهرماه


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر