برنامه
       
برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی                                                   تغییرات حذف و اضافه                          

فقه و حقوق خصوصی        تغییرات حذف و اضافه        برنامه درخواستی در حذف و اضافه                             

 جغرافیای سیاسی                                              تغییرات حذف و اضافه

برنامه کلاسی رشته های علوم انسانیروانشناسی عمومی                                            تغییرات حذف و اضافه  

علوم تربیتی-ورودی های بعد از 95                           تغییرات حذف و اضافه
                 
علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی                            تغییرات حذف و اضافه         

علوم تربیتی-پیش دبستان و دبستان                         تغییرات حذف و اضافه   

برنامه درخواستی در حذف و اضافه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی                       
 
حقوق                   تغییرات حذف و اضافه                  برنامه درخواستی در حذف و اضافه 
                                
حسابداری                                                          تغییرات حذف و اضافه    
                                       
مدیریت دولتی                                                     تغییرات حذف و اضافه
                       
مدیریت بازرگانی                                                  تغییرات حذف و اضافه 
                    
مدیریت صنعتی                                                    تغییرات حذف و اضافه

برنامه درخواستی در حذف و اضافه رشته های مدیریت دولتی، صنعتی و بازرگانی
                                   
 الهیات-فقه و مبانی حقوق         تغییرات حذف و اضافه      برنامه درخواستی در حذف و اضافه                     
 
جغرافیا-برنامه ریزی شهری                                   تغییرات حذف و اضافه                           
  
جغرافیا-ژئومورفولژی                                              تغییرات حذف و اضافه                             

جغرافیا-آب و هوا شناسی                                     تغییرات حذف و اضافه 

برنامه درخواستی در حذف و اضافه جغرافیا کلیه گرایش ها
                            
علوم اجتماعی-پژوهشگری                                     تغییرات حذف و اضافه                        

علوم اجتماعی                                                     تغییرات حذف و اضافه                                      

علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی                        تغییرات حذف و اضافه  

 برنامه درخواستی در حذف و اضافه کلیه گرایشهای علوم اجتماعی          

برنامه دروس عمومی رشته های علوم انسانی            تغییرات حذف و اضافه

برنامه کلاسی رشته های فنی و مهندسی

مهندسی معماری        تغییرات حذف و اضافه     برنامه درخواستی در حذف و اضافه
                                      
مهندسی مدیریت اجرایی                                       تغییرات حذف و اضافه                  
 
مهندسی مدیریت پروژه                                          تغییرات حذف و اضافه                  
                                 
مهندسی صنایع                                                   تغییرات حذف و اضافه 

برنامه درخواستی در حذف و اضافه رشته های صنایع، اجرایی و پروژه 

  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات                        تغییرات حذف و اضافه                             

مهندسی کامپیوتر ورودی های 95 به بعد                  تغییرات حذف و اضافه 

برنامه درخواستی در حذف و اضافه رشته های کامپیوتر   
                                 
علوم کامپیوتر

برنامه دروس عمومی فنی و مهندسی                                  
                                
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما