برنامه
       
برنامه کلاسی رشته های کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی                                           تغییرات حذف و اضافه

فقه و حقوق خصوصی                                   تغییرات حذف و اضافه                                                

 جغرافیای سیاسی                                      تغییرات حذف و اضافه


برنامه کلاسی رشته های علوم انسانی

روانشناسی عمومی-ورودی های قبل از 93        تغییرات حذف و اضافه

روانشناسی عمومی-ورودی های بعد از 93        تغییرات حذف و اضافه

علوم تربیتی-ورودی های بعد از 95                    تغییرات حذف و اضافه

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی                    تغییرات حذف و اضافه

علوم تربیتی-پیش دبستان و دبستان                  تغییرات حذف و اضافه

حقوق-ورودی 95 به بعد                                   تغییرات حذف و اضافه

حقوق-ورودی قبل از 95                                   تغییرات حذف و اضافه

حسابداری
                                                    تغییرات حذف و اضافه

مدیریت دولتی-ورودی 94 به بعد                        تغییرات حذف و اضافه

مدیریت دولتی-ورودی قبل از 94                         تغییرات حذف و اضافه

مدیریت بازرگانی-ورودی94 به بعد                       تغییرات حذف و اضافه

مدیریت بازرگانی-ورودی قبل از 94                       تغییرات حذف و اضافه

مدیریت صنعتی-ورودی 94 به بعد                        تغییرات حذف و اضافه
 
مدیریت صنعتی-ورودی قبل از 94
                        تغییرات حذف و اضافه

الهیات-فقه و مبانی حقوق                                تغییرات حذف و اضافه
 
جغرافیا-برنامه ریزی شهری                               تغییرات حذف و اضافه
  
جغرافیا-ژئومورفولژی                                        تغییرات حذف و اضافه

جغرافیا-آب و هوا شناسی                                تغییرات حذف و اضافه

علوم اجتماعی-پژوهشگری                               تغییرات حذف و اضافه

علوم اجتماعی                                               تغییرات حذف و اضافه

علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی                   تغییرات حذف و اضافه

برنامه دروس عمومی رشته های علوم انسانی      تغییرات حذف و اضافه


برنامه کلاسی رشته های فنی و مهندسی

مهندسی معماری                                          تغییرات حذف و اضافه

مهندسی مدیریت اجرایی                                تغییرات حذف و اضافه

مهندسی مدیریت پروژه                                    تغییرات حذف و اضافه

مهندسی صنایع-قدیم                                     تغییرات حذف و اضافه

مهندسی صنایع-جدید                                     تغییرات حذف و اضافه


مهندسی کامپیوتر-نرم افزار                               تغییرات حذف و اضافه


مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات                      تغییرات حذف و اضافه

مهندسی کامپیوتر ورودی های 95 به بعد              تغییرات حذف و اضافه

مهندسی فن آوری اطلاعات(چند بخشی)              تغییرات حذف و اضافه

مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چند بخشی)               تغییرات حذف و اضافه

برنامه دروس عمومی شهر قدیم                          تغییرات حذف و اضافه

برنامه دروس عمومی شهر جدید                          تغییرات حذف و اضافه


برنامه کلاسی رشته های علوم پایه

آمار و کاربرد ها                                                تغییرات حذف و اضافه


ریاضیات و کاربردها                                           تغییرات حذف و اضافه


علوم کامپیوتر                                                  تغییرات حذف و اضافه


برنامه دروس عمومی                                        تغییرات حذف و اضافه
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما