كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
کارتکس رشته های علوم انسانی :

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 86و87
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 88و89
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی 90و91
علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی
علوم تربیتی پیش دبستانی 86و87
علوم تربیتی پیش دبستانی88و89
علوم تربیتی پیش دبستانی90و91
علوم تربیتی مشاوره 86 -87-90-91

علوم تربیتی مشاوره 88 و89

ادبیات

فلسفه
ادیان وعرفان
فقه ومبانی حقوق
علوم قرآن

مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی

 جغرافیا86 تا88
جغرافیا 89 تا 91
جغرافیا آب و هواشناسی
جغرافیا ژئومورفورلوژی

حسابداری سنتی
حسابداری تجمیع

حقوق

روانشاسی  86 و87
روانشاسی 88و89
روانشاسی 90و91

علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه
علوم اجتماعی پژوهشگری
علوم اجتماعی تعاون و رفاه

آمارو کاربردها
ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر سنتی

کارتکس رشته های علوم پایه و فنی مهندسی:


ریاضی کاربردی

آمار

مهندسی صنایع 86 تا 88
مهندسی صنایع 89 تا 91

مهندسی فناوری اطلاعات 86 تا88
مهندسی فناوری اطلاعات 89 تا 91

مهندسی اجرایی 86 تا 87
مهندسی اجرایی 88
مهندسی اجرایی 89 تا 91

مهندسی پروژه

مهندسی معماری 86 تا 89
مهندسی معماری 90 تا 91

مهندسی نرم افزار 86 تا 88
مهندسی نرم افزار89 تا 91
مهندسی نرم افزار سنتی
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما