كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 

اساتید هیت علمی

نام خانوادگی ونام

مرتبه علمی

مدرک

رشته تحصیلی

آدرس پست الکترونیکی

پورسعید رامین

استادیار

دکتری تخصصی

الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبنای حقوق اسالمی

r.poursaeid@yahoo.com

 

 

وحیده علیپور

استادیار

دکترا علوم تربیتی

vahief.alipour0025@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

اشرفی نریمان

استادیار

دکتری تخصصی

مکانیک - طراحی جامدات

n_ashrafi@hotmail.com

 

احمدی دهکاء فریبرز

استادیار

دکتری تخصصی

جغرافیا - سیاسی

ahmadi_phd@yahoo.com

ترکمنی رهبر رضا

دستیار علمی

کارشناسی ارشد

حسابداری (ارشد)

rahbarpnu@yahoo

 

احمدپور مژگان

مربی

دانشجوی دکترا

روانشناسی عمومی

ahmdpour2010@gmail.com

 

 

عباسی فرد محمد

مربی

کارشناسی ارشد

مهندسی سیستم

abbasifard.m@gmail.com

 

محمدی فاضل

دستیار علمی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی - مردم شناسی

mohamadi_editor@yahoo.com

 

 

درویش روحانی بابک

مربی

دکترا

مهندسی کامپیوتر

babakdr@gmail.comخانم زینب دهقان

دستیار علمی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

dehghan.2014@ysahoo.com

 

ظهوری راحله

مربی

کارشناسی ارشد

معماری

darwishluo@gmail.com

  

  

جوادی علی محمد

مربی

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی (پژوهشگری )

javadi.alimohammad@gmail.com

 

 

الهام افتخاری مربی

کارشناسی ارشد

جغرافیا

elham_ef99@yahoo.com

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما