كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
 *مدارک لازم جهت صدور کارت دانشجویی المثنی
1-درخواست کتبی دانشجو
2- چاپ آگهی مفقود شدن کارت دانشجویی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما