كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


قابل توجه متقاضیان صدور تاییدیه مدرک تحصیلی

به منظورتسریع درروند پاسخگویی به مکاتبات ارسالی جهت صدور تاییدیه ، براساس بند 8 دستورالعمل اجراییبه شماره 25305/3/د -01/04/1390 دانشگاه پیام نور،از دراختیار قراردادن تاییدیه مدرک تحصیلی به مراجعین محترم معذوریم .تاییدیه مدرک تحصیلی پس از بررسی درصورت عدم مغایرت و تکمیل بودن مدارک ارسالی، بوسیله واحد فارغ التحصیلان صادروبه نشانی پستی سازمان ، ادارهو موسسات آموزشی متبوع ارسال خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور و ارسال تاییدیه :

1- ارسال نامه سازمان متقاضی تاییدیه تحصیلی به استان محل تحصیل دانشجو ، به نشانی : کرج ، رجایی شهر بلوار موذن بلوار شهید کمالی دهقان بالا تر از دانشگاه آزاد دانشگاه پیام نوراستان البرز مجتمع جوادالائمه کدپستی :  ، نامه مذکور باید دارای شماره ، تاریخ و مشخصات دانشجو و نشانی سازمان متقاضی باشد و درصورت نیاز به ریزنمرات ، قید درخواست ریز نمرات درمتن نامه ضروری است.

2- رسید واریز وجه بانکی به مبلغ 12000 (دوازده هزار ریال) به شماره حساب 2178609001007 نزد بانک ملی ایران شعبه بنفشه کد 1508

3- تصویر گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات مربوط به دانش آموخته

نکات مهم برای متقاضیان صدور تاییدیه تحصیلی

· با توجه به حجم زیاد درخواستهای صدور وارسال تاییدیه تحصیلی از موسسات آموزشی و سازمانها و لزوم بررسی درخواستها جهت صدور و ارسال تاییدیه ها،مسئولیت عدم اقدام به موقع متقاضیان جهت صدورتاییدیه مدرک تحصیلی برعهده شخص متقاضیمی باشد.

· صدور و ارسال تاییدیه مدرک تحصیلی براساس تاریخ ورود به دبیرخانه دانشگاه پیام نور استان البرز و براساس اولویت زمانی درخواستها اقدام خواهد شد.

1- دانشجویانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند ، درهمان ابتدای تحصیل تقاضای تاییدیه تحصیلی خود را از طریق موسسه آموزشی و یا دانشگاه محل تحصیل اقدام نمایند ، تا درهنگام فراغت از تحصیل و دفاع پایان نامه در مقاطع بالاتر با مشکل روبرو نشوند.

2- کارکنانی که جهت امور استخدامی ( تبدیل وضعیت و.....) نیاز به تاییدیه دارند ، درهمان زمان ارائه مدرک تحصیلی به سازمان متبوع درخواست صدور تاییدیه مدرک تحصیلی خود را از طریق همان سازمان ارسال نموده تا دراین خصوصبا مشکل روبرو نشوند.

· شایسته است دانشجویان پذیرفته شده درسایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی وکارکنان شاغل دراداره ها ،کلیه مدارک مورد نیاز صدورتاییدیه تحصیلی (فیش 12000 ریالی و تصویر مدرک تحصیلی) را به محل تحصیل و یا اشتغال خود تحویل نمایند تا در هنگام مکاتبه آن دانشگاه و یا اداره ، مدارک ضمیمه استعلام ارسال شود و موضوع نقص و عودت مدارک ارسالی منتفی شود.

· لازم به ذکراست دانشجویان گرامی می توانند به منظور آگاهی از وصول نامه های استعلام مدارک به استان البرز و روند صدور تاییدیه تحصیلی از طریق پست الکترونیکی alborz.fareghotahsilan@albpnu.ac.ir با مسئول فارغ التحصیلان استان البرز درارتباط باشند.

قابل توجه کارشناسان و کاربران محترم دبیرخانه مراکز/ واحدها

درصورت مکاتبه سازمان و یا دانشگاه متبوع با دانشگاه محل تحصیل پیام نور دانشجو ، مرکز/ واحدها موظفند : ضمن بررسی مدارک صدورتاییدیه (نامه سازمان با قید آدرس و کلیه اطلاعات ، رسید فیش واریزی و تصویر مدرک تحصیلی) درصورت عدم نقص ، مدارک را تحویل گرفته و طی نامه ای مدارک را جهت صدور تاییدیه به استان ارسال نمایند. در صورت نقص ضمن عودت نامه به اداره یا دانشگاه متبوع، درخواست تکمیل و رفع نقص نمایند. خواهشمند است از راهنمایی دانشجویان به صورت حضوری به استان جداً خودداری فرمایید.


* دانشجویانی که قصد ترجمه مدارک (گواهینامه موقت و ریزنمرات )خود را دارند به سایت ذیل مراجعه نمایند

http://mad.msrt.gov.ir :آدرس سایت
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما