كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
کارشناسان


شماره تماس:44240524

 

      کارشناس مسئول :  فرنوش فتاح پور -  fattahpour.h.tpnu@gmail.com              
مدرک تحصیلی: کارشناسی (دانشجوی ارشد
داخلی 310  

             کارشناس  : زهرا مقیسه moghiseh.h.tpnu@gmail.com                          
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد                                    
داخلی 314                                         


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما