كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
      
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های حقوق، روانشناسی، کلیه گرایشهای مدیریت و تحصیلات تکمیلی

نام ونام خانوادگی: فاطمه فرهنگ فلاح
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

شماره داخلی :105

fatemehfarhangfallah@YAHOO.COM
  
  
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم پایه ،مهندسی ،حسابداری، علوم تربیتی، الهیات، جغرافیا و علوم اجتماعی 

 نام و نام خانوادگی: آرش سررشته داری


     مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

     
     داخلی :107

NA_SAR2000@YAHOO.COM

بيشتر