كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
      
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم انسانی به جزء حسابداری و علوم تربیتی 

نام ونام خانوادگی: زهرا اقلیمی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

شماره داخلی :109
  
  
کارشناس نظارت و تطبیق نهایی رشته های علوم پایه ،مهندسی ،حسابداری و علوم تربیتی

 نام و نام خانوادگی: آرش سررشته داری


     مدرک تحصیلی:مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

     
     داخلی :328

NA_SAR2000@YAHOO.COM

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما