كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
                                                                     

     مدیر آموزش                                                                                                       

                                                                                                                  
نام و نام خانوادگی :  نیره سیفی

تحصیلات :  کارشناسی ارشد ( فیزیک حالت جامد)

داخلی 104     تلفن  44245012

seifi.tpnu@gmail.com
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما