كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعضای شورای آموزشی دانشگاه پیام نور هشتگرد


1-نیره سیفی                               دبیر شورا

2-رضا ترکمنی رهبر                        عضو شورا

3-دکتر رامین پورسعید                     عضو شورا

4-دکتر فریبرز احمدی دهکاء              عضو شورا

5-دکتر ناصر گروسی                      رییس شورا
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما