كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي


مسئول کارپردازی و خدمات عمومی


نام ونام خانوادگی :تورج کرامت

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

شماره داخلی : 311

touraj.keramat@yahoo.com
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما